Aktualności

Kierownik robót / inżynier budowy ds. instalacji sanitarnych - Wrocław

ERBUD S.A. to jedna z czołowych grup budowlanych w Polsce, realizująca wymagające projekty budowlane w segmencie komercyjnym, infrastruktury publicznej, inżynieryjno-drogowym, energetycznym i mieszkaniowym. Firma, od ponad 27 lat z sukcesem działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

 

W chwili obecnej, do naszego Oddziału we Wrocławiu, poszukujemy proaktywnych i zorientowanych na cel Kandydatów na stanowisko:

 

                     Kierownik robót / inżynier budowy ds. instalacji sanitarnych   

 

Wymagania: 

Profil Kandydata/ki:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość excel, AutoCAD; 
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 • Uczciwość, odpowiedzialność i profesjonalizmu w realizacji obowiązków;
 • Dodatkowy atut – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • pakiet ubezpieczeniowy, medyczny i sportowy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim, wraz z dołączoną klauzulą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na adres:

rekrutacja@erbud.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1 (00-797), adres e-mail: info@erbud.pl, telefon +48 22 548 70 00 (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyraził Pan / wyraziła Pani na to zgodę, Pańskie dane mogą być udostępnione innym spółkom z Grupy Erbud, jako odbiorcom danych, w celach rekrutacji.

 

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda.

 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani / Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 22 548 70 00 / adresem e-mail rekrutacja@erbud.pl.

 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu aplikacyjnym i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji tego procesu rekrutacji.

 

Jeżeli Pan / Pani wyraża zgodę na udział w ramach przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie następnej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu aplikacyjnym i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Jeżeli Pan / Pani wyraża zgodę na udział w ramach rekrutacji do innych spółek z Grupy Erbud, prosimy o dopisanie następnej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu aplikacyjnym i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki z Grupy Erbud, w tym na ich udostępnienie tym spółkom.