Erbud

Misja Edukacja – działania CSR

Jesteśmy firmą SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNĄ i czujemy się odpowiedzialni za innych. W tym zakresie działamy zarówno wewnątrz organizacji, tworząc przyjazną kulturę i atmosferę pracy oraz na zewnątrz organizacji, gdzie koncentrujemy się na konkretnych obszarach i ludziach, którym możemy pomóc. Taka postawa wynika z faktu, że zaczynaliśmy jako mała rodzinna firma, w której ważne dla nas były otwartość na drugiego człowieka, koleżeńskość i odpowiedzialność. Po latach funkcjonowania i rozwoju Grupy ERBUD, nadal wierzymy w sens i moc wymienionych postaw. Nadal jesteśmy i chcemy pozostać firma rodzinną, gdzie ważny jest człowiek i jego potrzeby; gdzie jest przyjazna atmosfera w pracy; otwartość na ludzi; chęć pomocy i dzielenia się tym co dobre jest tak samo istotne jak osiąganie wytyczonych celów. Mimo rozwoju struktury firmy, chcemy zachować swój niekorporacyjny charakter i nadal wspierać i promować wspomniane postawy.
Cieszy nas fakt i jesteśmy dumni, że pracownicy ERBUD chętnie działają charytatywnie udzielając się w lokalnych akcjach pomocowych oraz w powołanej przez ERBUD fundacji FUNDACJA ERBUD „WSPÓLNE WYZWANIA” IM. ERYKA GRZESZCZAKA . Opieką Fundacji obejmowani są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka. Pomoc jest realizowana w formie indywidualnej i polega na trosce mentora Fundacji nad wychowankiem pozostającym w pieczy zastępczej. Mentorami są pracownicy Grupy Erbud, a pomoc jest realizowana głównie w formule wolontariatu pracowniczego.
 
WOLONTARIAT PRACOWNICZY w ERBUD to nie tylko pomoc w działaniach Fundacji. Nasi pracownicy aktywnie wspierają lokalne akcje pomocowe lub udzielają się jako wolontariusze w innych organizacjach pomocowych. Wspieramy min. Dom Dziecka w Warszawie, współpracujemy z Fundacją przeciwko Leukemii, w której już 124 pracowników Grupy zarejestrowało się  jako dawcy szpiku kostnego. Działamy także w ramach Szlachetnej Paczki, gdzie corocznie organizujemy pomoc dla potrzebujących rodzin. Kolejny obszar w którym prowadzimy działania to sport. Z jednej strony wspieramy organizacje sportowe np. klub żużlowy, z drugiej strony sami bierzemy aktywny udział w wielu wydarzeniach sportowych, propagując tym samym m.in. zdrowy tryb życia, zasady fair play itp.
Aktywnie działamy także  w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Bo bycie odpowiedzialnym społecznie to poczucie odpowiedzialności za rozwój i kształcenie młodych ludzi. Nasze działania prowadzimy w 3 kategoriach skoncentrowanych na konkretnej grupie odbiorców, której chcemy pomóc: