Blog

Opłacalność fotowoltaiki 2022 po zmianie przepisów — czy warto?

Dostajesz coraz wyższe rachunki za prąd? Szukasz sposobów na ich obniżenie, m.in. poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy montaż paneli jest w dalszym ciągu opłacalny. Sprawdź, na jakie zyski możesz liczyć.

Hasło „fotowoltaika zmiany 2022” to bardzo często wpisywana fraza w wyszukiwarkach. 1 kwietnia tego roku jest kluczową datą dla wszystkich osób zainteresowanych montażem paneli słonecznych. Tego dnia weszły w życie zmiany odnośnie sposobu rozliczania prosumentów.

Tym samym, zmiany w fotowoltaice 2022 wprowadzają tzw. system wartościowego rozliczenia nadwyżki energii, jaką może wyprodukować dany prosument (net-bulling). Warto więc zastanowić się jak wysoka jest aktualna opłacalność fotowoltaiki.

Jak obecnie rozliczają się właściciele fotowoltaiki?

Do tej pory funkcjonowały rządowe dopłaty do montażu fotowoltaiki w ramach programu „Mój Prąd”. Co ciekawe, mimo obniżenia wartości dofinansowania z pięciu tysięcy na trzy tysiące złotych, to szacuje się, że w ubiegłym roku na terenie Polski przybyło około czterystu tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych, co przekłada się na około milion prosumentów. Oprócz oferowanych rządowych dofinansowań panele słoneczne cieszą się dużą popularnością ze względu na stale rosnące ceny energii, co przekłada się na wysokie rachunki za prąd.

Do tej pory, moc pochodząca z instalacji rozlicza się w systemie opustów (net-metering). Pobierana energia zużywana jest na potrzeby własne użytkownika i właściciela instalacji. Oznacza to, że osoby, które zamontowały panele przed 1 kwietnia, oddają nadmiar energii do sieci. Każda kWh jest zliczana i w ciągu roku prosument może ją wykorzystać, jeśli jego potrzeby na energię są większe: 70% mocy w sytuacji, kiedy instalacja wytwarza moc od 10 kWp do 50 kWp lub 80%, o ile wskaźnik nie przekroczy 10 kwP mocy. Tym samym sieć energetyczna dla takich osób jest rodzajem magazynu mocy.

Warto wiedzieć, że osoby, które zdążyły zamontować fotowoltaikę i przyłączyć ją do sieci do 31 marca 2022 roku będą rozliczane na dotychczasowych zasadach jeszcze przez piętnaście lat. Pozostałe osoby będą rozliczane na nowych zasadach.

Rozliczenie za energię według nowych przepisów od kwietnia 2022

W dalszym ciągu na rynku energii odnawialnej duże znaczenie ma fotowoltaika. Nowe przepisy jednak mogą być uznawane za niekorzystne. Montując i podłączając panele do sieci od 1 kwietnia, do 30 czerwca będą rozliczać się na warunkach przejściowych, czyli na mocy systemu upustu, aczkolwiek nadwyżka energii zostanie rozliczona po uśrednionej cenie za energię. Od tego momentu automatycznie nastąpi zmiana na system net-billing.

Nowe przepisy fotowoltaiki obejmują także drugi etap, który trwa od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024. W tym czasie nadwyżka energii będzie rozliczana z uśrednionej stawki energii rynkowej, obowiązującej w poprzednim miesiącu.

Zastanawiając się, jaka będzie opłacalność fotowoltaiki po aktualnych zmianach, należy omówić ostatni etap rozliczeń. Tutaj zakłada się net-billing zależny od ceny godzinowej. Nowe przepisy fotowoltaiki zakładają, że od 1 lipca 2024 nadwyżki produkowanego prądu będą rozliczane taryfami dynamicznymi. Inaczej będzie rozliczana energia, jaka zostanie wprowadzona i pobrana z sieci elektroenergetycznej. Energię wprowadzaną rozliczy się zgodnie z ceną giełdową godzinową. Z kolei pobraną zgodnie z taryfą sprzedawcy.

Nowe rozliczenie prosumentów

Nowe przepisy fotowoltaiki dotyczą w dużej mierze rozliczania prosumentów. Wprowadzono definicję zbiorczego prosumenta energii odnawialnej, co daje możliwość łączenia instalacji z właścicielami mieszkań w budynkach z wieloma lokalami, np. osiedlami miejskich blokowisk. Prąd pochodzący z PV mogą zasilać nie tylko wspólne części jak klatki schodowe, ale także nowe przepisy fotowoltaiki w 2022 r. zezwalają na dzielenie nadwyżki prądu między poszczególne lokale, co przekłada się na obniżenie rachunków indywidualnych rachunków.

Czy fotowoltaika w 2022 dalej się opłaca?

Na opłacalność fotowoltaiki składa się kilka aspektów. Jednym z nich są nowe przepisy fotowoltaiki. Dużo zależy także od własnych nawyków energetycznych. Warto więc zadać sobie pytanie: montaż fotowoltaiki w 2022 – czy warto inwestować, czy też nie. Przede wszystkim łatwo dostrzec, że prowadzona nowelizacja ustawy jest mniej korzystna dla prosumentów niż dotychczasowy system upustów. Tym samym osiągane korzyści finansowe wynikające z instalacji wydłużą się w czasie.

Niemniej, zmiany w fotowoltaice 2022 sprawiają, że w dalszym ciągu panele słoneczne są opłacalnym źródłem energii. Do tej pory ceny prądu nie były aż tak wysokie, ponieważ były regulowane odgórnie przez Urząd Regulacji Energetyki. Od tego roku obserwuje się stały i znaczący wzrost cen, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Co więcej, można spodziewać się dalszych podwyżek, co sprawia, że fotowoltaika nadal się opłaca.

Widać tendencję autokonsumpcji. Środki za sprzedaż nadwyżki będą przechowywane, dzięki czemu klient ma możliwość wymieniać ją na moc pobieraną z sieci. Niewykorzystane środki zostaną wypłacone. Warto jednak wiedzieć, że wprowadza się górny limit ilości mocy w postaci maksymalnie 20%, jakie prosument może wykorzystać z nadprodukcji. Tym samym, odpowiadając na pytanie: montaż fotowoltaiki w 2022 – czy warto inwestować, czy też nie, przyjmuje się, że zakładanie paneli słonecznych będzie nadal opłacalne, ale jedynie mocy na własne potrzeby.