Erbud

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Od 2015 roku Grupa ERBUD jest aktywnym członkiem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Inicjatywa 12 wiodących firm branży budowlanej służy współdziałaniu na rzecz redukcji liczby wypadków, w tym śmiertelnych, poprzez stałe podnoszenie kultury bezpieczeństwa pracy. Sygnatariusze opracowują wspólne rozwiązania systemowe oraz standardy dotyczące BHP, które obowiązują ich oraz podwykonawców. Porozumienie pozwala także na wymianę informacji odnośnie dobrych i złych praktyk z zakresu BHP. Analogiczną rolę – na skalę lokalną – odgrywa „małe porozumienie”, zawiązane przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, nastawione na współpracę w kwestii bezpieczeństwa firm z województwa kujawsko-pomorskiego. Aktywne uczestnictwo w tym gremium pozwala Grupie ERBUD dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a przez to promować bezpieczną pracę na budowach w regionie.

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl