Raporty bieżące

Raport bieżący nr 63/2021 (godz. 09:34)

Temat:
Wznowienie robót budowlanych na inwestycji - Przebudowa POK " Dom Chemika" etap II - budowa Mediateki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB Nr 78/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz RB Nr 23/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Zarząd Erbud S.A. ( Emitent ) informuje, że w związku z decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 czerwca 2021 r. - Inwestor MIasto Puławy nakazał wznowienie robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa POK " Dom Chemika " etap II - budowa Mediateki.
Nakaz wznowienia robót został odzwierciedlony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Raport w formacie PDF