Raporty bieżące

Raport bieżący nr 74/2021 (godz. 13:09)

Temat:
Podpisanie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. na realizację Umowy dotyczącej budowy Centrum produkcyjno-magazynowo-budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi. Wartość kontraktu 31,83 mln zł netto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. ( Emitent ) informuję , że w dniu 2021-08-23 otrzymał podpisany za wszystkie strony List intencyjny o następującej treści:

1. Data zawarcia kontraktu: 2021.08.23
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Panattoni Development Europe Sp. z o.o. ul. Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa
3. Wartość kontraktu (PLN, netto): 6 841 391,75 EUR
4. Przedmiot kontraktu: Budowa centrum produkcyjno-magazynowo-budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Łódź
6. Terminy realizacji:
 Rozpoczęcia Robót na placu budowy 01.09.2021r.
 Zakończenie Robót: 15.03.2022 r.
7. Warunki płatności: "Fakturowanie zgodnie z zaawansowaniem, jeden raz w miesiącu, termin płatności 30 dni."
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej na 5 lat, po 5 roku redukcja do 2% wynagrodzenie netto z terminem ważności do 10 r. po odbiorze.
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania): Nie odbiegają od standardów rynkowych, podstawowa gwarancja 5 lat
11. Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
12. Uwagi: Umowę realizuje Oddział Toruń. Inwestor zastrzega sobie przelew praw i obowiązków z Listu Intencyjnego i Umowy na wskazany podmiot.

Raport w formacie PDF