Aktualności

„Waloryzacja kontraktów budowlanych. To będzie rok prawdy” - komentarz wiceprezesa Jacka Leczkowskiego.

„Nowe zasady waloryzacji wprowadzono w momencie, gdy ceny na rynku budowlanym osiągnęły szczytowy poziom. Dlatego zawsze istnieje obawa, że prawdopodobne ostudzenie koniunktury spowoduje konieczność obniżania wynagrodzenia wykonawcom. To będzie jednak można ocenić dopiero, gdy nowe kontrakty wejdą w fazę prac budowlanych. Problemem dla rynku pozostaje jednak przede wszystkim brak waloryzacji starych kontraktów”.

Cała wypowiedź dostępna jest na www.wnp.pl