Erbud

Wsparcie społeczności lokalnych

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z TECHNIKUM BUDOWNICTWA W WARSZAWIE

19 września 2016 r. rozpoczęliśmy współpracę z Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie. W uroczystym podpisaniu porozumieli wzięli udział m.in. Prezes Erbud S.A. Józef Adam Zubelewicz, Barbara Krakós, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 oraz Włodzimierz Paszyński - Wiceprezydent m. st. Warszawy.

Objęcie patronatem klasy IIA jest wyrazem naszej troski o zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia zawodowego oraz umożliwienie uczniom Klasy Patronackiej pogłębienia zainteresowań dotyczących zagadnień z zakresu budownictwa.

W ramach współpracy szkoła zobowiązała się m. in. do pomocy w  organizowaniu warsztatów, wyjazdów i praktyk oraz udostępnienia pomieszczeń warsztatowo–dydaktycznych, w których będą odbywały się zajęcia. ERBUD S.A. jako patron, zapewni uczniom możliwość praktycznego poznania pracy na budowie, merytoryczne wsparcie nauczania przedmiotów zawodowych oraz modernizację sali lekcyjnej. Uczniowie Patronackiej Klasy będą mieli także możliwość odbycia praktyk zawodowych na budowach ERBUD’u, a w  przyszłości mogą zyskać szansę dołączenia do naszego zespołu. Dodatkowo każdemu z uczniów wręczyliśmy Pakiet Budowlańca – buty, kask i kamizelkę z logotypem. W ramach patronatu Erbud wyremontował salę lekcyjną, w której odbywają się zajęcia z przedmiotów zawodowych. 

27 września 2016 został zorganizowany pierwszy wyjazd szkoleniowy uczniów z klasy patronackiej na nasze budowy. 21 uczniów odwiedziło plac budowy Centrum Biurowo–Usługowego Mangalia w Warszawie oraz budynek mieszkalny Central Park Ursynów. Uczniowie po krótkim przeszkoleniu z zakresu BHP na budowie, dowiedzieli się o pełnionych funkcjach poszczególnych osób na budowie oraz o funkcji jaką będą pełniły powstające budynki. Kierownicy budów przedstawili uczniom technologie zastosowane podczas budowy obiektów oraz zaprezentowali jak wygląda i na czym polega harmonogram robót. Następnie klasa zwiedziła wszystkie kondygnacje budynku.

Podpisanie porozumienia: od lewej Prezes Erbud S.A. – Józef Adam Zubelewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 – Barbara Krakós, Wiceprezydent m. st. Warszawy  - Włodzimierz Paszyński

 

Zdjęcie po lewej przedstawia klasę lekcyjną przed podjęciem prac remontowych, natomiast po prawej stronie efekt końcowy

 

Uczniowie na budowie Central Park Ursynów w Warszawie Uczniowie na budowie Centrum Biurowo–Usługowego Mangalia w Warszawie