Aktualności

Wzrost przychodów, EBIT i zysku netto Grupy ERBUD w I półroczu 2019 roku

  • Zakończona sukcesem realizacja Galerii Młociny – łączna wartość inwestycji: prawie 650 mln zł
  • EBIT: 25 mln zł, zysk netto: 16 mln zł
  • Wzrost przychodów o 25% r/r, do 1,2 mld zł
  • Dobra pozycja gotówkowa: 110 mln zł środków pieniężnych
  • Bezpieczny portfel zleceń o wartości 2,2 mld zł
  • Optymalny poziom zatrudnienia: 2,5 tys.

 

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa ERBUD zanotowała 25,4 mln zł zysku EBIT oraz 16,1 mln zł zysku netto. Marża EBIT wyniosła 2,2%, a marża netto 1,4%. Przychody Grupy zwiększyły się o 25% rok do roku, do 1,2 mld zł. Na koniec czerwca ERBUD dysponował portfelem zamówień o wartości 2,2 mld zł. 

 

– Po zeszłorocznych wydarzeniach jednorazowych, które wpłynęły na wyniki w 2018 roku, powróciliśmy do satysfakcjonującego wzrostu zysków. W samym drugim kwartale osiągnęliśmy 20 mln zł wyniku EBIT i 14 mln zł wyniku netto. Był to czwarty kwartał z rzędu, w którym Grupa ERBUD odnotowała zyski. Marża EBIT na koniec czerwca przekroczyła 2 procent, była więc ponad dwukrotnie wyższa niż po pierwszym kwartale. Naszym celem jest utrzymanie zbliżonego poziomu rentowności w kolejnych miesiącach – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

 

Łączne przychody Grupy ERBUD z budownictwa kubaturowego w Polsce w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 866,6 mln zł i wzrosły o 41% r/r. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 62,4 mln zł przychodów. 

 

Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego (w kraju i za granicą) wyniosły 155 mln zł i wzrosły o 14% r/r. Segment inżynieryjno-drogowy utrzymał przychody na poziomie 115 mln zł.

 

Na koniec czerwca Grupa ERBUD miała bezpieczny portfel zleceń w wysokości 2 196 mln zł, z czego 1 074 mln zł przypada na 2019 rok, a 1 122 mln zł na dalsze lata (2020-2022). Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym w pierwszym półroczu wyniósł 43%. Największym kontraktem publicznym realizowanym przez Grupę ERBUD jest umowa spółki PBDI (w konsorcjum z Mostami Łódź) z GDDKiA na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 o wartości 715,2 mln zł. Na PBDI S.A. przypada połowa tej kwoty, czyli 357,6 mln zł.

 

W maju ERBUD z sukcesem zakończył realizację Galerii Młociny, największego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego w Warszawie i jednego z największych tego typu obiektów w Polsce. Budowa inwestycji trwała ponad dwa lata. Obiekt został oddany do użytkowania zgodnie z terminem zapisanym w umowie z inwestorem. Wartość kontraktu wyniosła prawie 650 mln zł.

 

– Wyniki za pierwsze półrocze potwierdzają, że naszą siłą jest budownictwo kubaturowe, choć jednocześnie wciąż stawiamy na dywersyfikację segmentową. Da przykładu nasza niemiecka spółka IVT, działająca w segmencie energetyczno-serwisowym, odnotowała wzrost przychodów o 19% rok do roku, do 54 mln zł, i osiągnęła 6 mln zł zysku EBIT. Z kolei w przyszłym roku, dzięki realizacji kontraktu na budowę trasy S3 przez PBDI S.A., zaczniemy notować wzrost przychodów również w segmencie inżynieryjno-drogowym – zapowiada Dariusz Grzeszczak. 

 

Grupa ERBUD utrzymała bezpieczną pozycję gotówkową. Środki pieniężne na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 109,8 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Równocześnie Grupa zmniejszyła o 45% poziom zadłużenia netto, które po pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło 53,4 mln zł.

 

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. w Grupie ERBUD zatrudnionych było 2 477 osób.