Aktualności

Zmiany w zarządzie Grupy ERBUD

W dniu 13 września 2017 roku członek zarządu Grupy ERBUD Paweł Smoleń złożył rezygnację ze stanowiska z powodów osobistych. Rezygnacja wejdzie w życie 16 października. Obowiązki Pawła Smolenia przejmą prezes Dariusz Grzeszczak i członek zarządu Agnieszka Głowacka.

Paweł Smoleń był członkiem zarządu Grupy ERBUD od 1 września 2015 roku. Odpowiadał za rozwój Grupy ERBUD Industry. Projekt ten jest dużym sukcesem – Grupa ERBUD Industry zatrudnia dziś w Polsce 800 osób. Obecnie projekty industrialne w branży energetycznej i przemyśle są drugą pod względem przychodów częścią działalności Grupy ERBUD i stanowią 13% ogólnego przychodu Grupy (dane za I półrocze 2017 roku).

Grupa ERBUD Industry będzie kontynuowała ekspansję na rynku zamówień dla przemysłu, prowadzoną dotychczas przez Pawła Smolenia. Zarząd niezmiennie postrzega tę część rynku budowlanego jako bardzo perspektywiczną.

– W imieniu całego Zarządu pragnę serdecznie podziękować Panu Pawłowi Smoleniowi za jego zasługi dla rozwoju Grupy ERBUD, a w szczególności Grupy ERBUD Industry. Pan Paweł Smoleń wniósł ogromny wkład w tworzenie i utrzymywanie relacji z nowymi klientami z sektora przemysłu, a także w rozwój pracowników. Życzymy Panu Pawłowi Smoleniowi powodzenia w dalszych wyzwaniach zawodowych i osobistych – powiedział Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu Grupy ERBUD.

Grupa ERBUD nie będzie szukała następcy Pawła Smolenia. Jego obowiązki w Grupie ERBUD Industry przejmie prezes Dariusz Grzeszczak, a za Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialna będzie członek zarządu Agnieszka Głowacka.