Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gwiaździstej we Wrocławiu

Wrocław
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gwiaździstej we Wrocławiu
Kontrakt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gwiaździstej we Wrocławiu
Inwestor:
Etap III GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000777356, NIP 7010913579, Regon: 382851733
Data realizacji:
05.12.2019 - 15.10.2021
Kubatura m3:
84 400
Powierzchnia m2:
28 000
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Budynku mieszkalny wielorodzinny wraz z garażem podziemnym, kompletną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Gwiaździstej we Wrocławiu.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: