Osiedle mieszkaniowe Port Popowice etap II

Wrocław
Osiedle mieszkaniowe Port Popowice etap II
Kontrakt:
Osiedle mieszkaniowe Port Popowice etap II
Inwestor:
Port Popowice Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław
Data realizacji:
76 tygodni od nakazu rozpoczęcia - budynek H, 72 tygodnie od nakazu rozpoczęcia - budynek G.
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Realizacja drugiego etapu inwestycji pod nazwą Port Popowice, w części obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w części parteru i garażem podziemnym, oznaczonego w dokumentacji projektowej jako budynek „G z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: