Budowa i przebudowa budynku ZOZ Dębica

Dębica
Budowa i przebudowa budynku ZOZ Dębica
Kontrakt:
Budowa i przebudowa budynku ZOZ Dębica
Inwestor:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Data realizacji:
05.2017-04.2019
Kubatura m3:
9 884
Powierzchnia m2:
2 946
Oddział:
Rzeszów
Segment:
Szpitale

Zakres prac

Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek, bloku operacyjnego i wyniesionego lądowiska dla helikopterów. Zakres prac: roboty ziemne , roboty wybrzeniowe, roboty żelbetowe, roboty instalacji wod-kan, CO, CT, wentylacji i klimatyzacji, roboty elektryczne i teletechniczne, roboty wykończeniowe , roboty drogowe, zieleń , mała architektura, dostawa sprzętu.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: