Budynek biurowo-usługowy w Krakowie przy ulicy Zielińskiego

Kraków
Budynek biurowo-usługowy w Krakowie przy ulicy Zielińskiego
Kontrakt:
Budynek biurowo-usługowy w Krakowie przy ulicy Zielińskiego
Inwestor:
PORTO OFFICE B Sp. z o.o. ul. Garncarska 3/7; 31-115 Kraków NIP: 676-249-10-28
Data realizacji:
rozpoczęcie robót do 31.03.2016r. zakończenie do 31.03.2017r.
Kubatura m3:
40 125,00
Oddział:
Kraków
Segment:
Biurowce

Zakres prac

Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa budynku biurowo-usługowego segm. B. Realizacja budynku wraz z parkingiem podziemnym, instalacjami wewnątrz budynku: wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną, odgromową, stacją trafo, instalacją grzewczą i węzłem cieplnym. Inwestycja realizowana a działkach 606, 607 obręb 10 Podgórze przy ul. Zielińskiego w Krakowie, wraz z infrastrukturą techniczną: wjazdem drogowym, przebudową chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji ulicznej, sygnalizacji świetlnej, przyłączem wod-kan, przyłączem c.o.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: