Budynek mieszkalno – usługowy; Wrocław, ul. Dąbrowskiego 40

Wrocław
Budynek mieszkalno – usługowy; Wrocław, ul. Dąbrowskiego 40
Kontrakt:
Budowa budynku mieszkalno - usługowego z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą terenu oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym”, położonych we Wrocławiu, przy ul .Dąbrowskiego 40.
Inwestor:
VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIESZKANIA X spółka komandytowa
Data realizacji:
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 64 tygodnie od otrzymania nakazu rozpoczęcia robót; spełnienie przesłanek do wydania Świadectwa Przejęcia Aranżacji dla robót w klatce schodowej B i C to 73 tygodnie od otrzymania nakazu rozpoczęcia robót
Kubatura m3:
28 264 m3
Powierzchnia m2:
Powierzchnia całkowita: 9 527,06 m2; Powierzchnia zabudowy 1 593 m2
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Generalne wykonawstwo w zakresie prac m.in.: rozbiórka istniejącej zabudowy pawilonowej; budowa i wykończenie Obiektu w Standardzie Wykończenia i Wyposażenia Obiektu (lokale o funkcji mieszkalnej w standardzie „pod klucz”, lokale o funkcji usługowo biurowej w Standardzie Deweloperskim), dostawa i montaż wyposażenia do lokali w standardzie „pod klucz”, budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych, budowa sieci i przyłączy zewnętrznych,

Lokalizacja

Udostępnij realizację: