Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku

Gdańsk
Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku
Kontrakt:
Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku
Inwestor:
Capital Park Gdańsk Sp. z o.o.
Data realizacji:
09.05.2016.-31.01.2018.
Kubatura m3:
38 680
Powierzchnia m2:
11 647
Oddział:
Toruń
Segment:
Hotele

Zakres prac

Przebudowa i nadbudowa budynku kina "Neptun" w połączeniu z zabudową kamieniczkową z jednopoziomowym garażem przy ul. Długiej i Piwnej w Gdańsku

Lokalizacja

Udostępnij realizację: