Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Spiskiej w Krakowie (Etap 1)

Kraków
Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Spiskiej w Krakowie (Etap 1)
Kontrakt:
Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Spiskiej w Krakowie (Etap 1)
Inwestor:
ECHO Investment S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, NIP: 657-023-09-12
Data realizacji:
od 21.10.2015 do 03.07.2017r.
Kubatura m3:
45 314,21
Oddział:
Kraków
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Wykonanie robót budownalych w systemie generalnego wykonawstwa. Realizacja kompleksu mieszkalnego wraz z otoczeniem: infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową, uzbrojeniem podziemnym, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: