Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Szczecin
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie
Kontrakt:
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie
Inwestor:
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Data realizacji:
07.2019 - 07.2021
Kubatura m3:
49 031
Powierzchnia m2:
powierzchnia całkowita: 10 711 powierzchnia użytkowa: 6 949
Oddział:
Szczecin
Segment:
Użyteczność publiczna

Zakres prac

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dostarczenie wyposażenia, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: