Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” I Etap, Podetap Czwarty

Wadowice
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” I Etap, Podetap Czwarty
Kontrakt:
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” I Etap, Podetap Czwarty
Inwestor:
Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
Data realizacji:
2014-09 - 2015-09
Kubatura m3:
28 267
Powierzchnia m2:
6 245
Oddział:
Rzeszów
Segment:
Szpitale

Zakres prac

Roboty budowlane IV podetapu I etapu inwestycji pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E, obejmują prace związane z wykończeniem i uruchomieniem I, II, III kondygnacji Pawilonu E oraz kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakresie pięciu kondygnacji. Zrealizowane roboty budowlane winy spełniać warunki umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie I, II i III kondygnacji Pawilonu Łóżkowego E. Zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku i wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: